Office Bearers – Executive Committee

 

AIT EXECUTIVE COMMITTEE 2017 – 2019

OFFICE BEARERS

President                     Mr. Dinesh Dhanapathi

Vice President            Mrs. Jeyalakshmi Venkatanarayanan

Secretary                     Mr. Rajkumar Dugar

Joint Secretary           Mr. K V Arun Kumar

Treasurer                     Mr. Prakash Shroff

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

Mr. Arun T S

Mr. Nitin D. Shirguppe

Mr. Ramesh Jain

Mr. Manjunath M.

Mr. Vikram Singh

Mr. Vinod Kumar A.V.